LIST OF IRREGULAR VERBS

 

This list of irregular verbs strictlty follows the one given by the dictionary Cleasby-Vigfusson : I spent countless hours correcting errors inserted during scanning. My work might be useful to beginners not yet fully aware of the many form variations of Norse verbs conjugation.

In case you still find a mistake please send me an email and I’ll asap include your correction (and your name in a still empty list of helpers – if you ask for it).

 

Note that .pdf confuses the i and the í, you need to aware of it when looking for words containing an í.

The words made of one or two letters may yield large amounts of answers. They are all given with a blank in front. For instance, to find ‘á’ you can look for ‘ á’.

 

You can email me at

yvekod ‘arobase’ gmail ‘dot’ com

 

 

Infinitive

(def. = defective)

Pres. sing - Pres. plur. (1st)

Pret. 1st - Pret. 2nd

Pret. plur. 3rd

Subj. Pret. 3rd

Past Part.

aka (to drive)

 ek - ökum

 ók -

óku

œki

ekinn

ala (to feed, beget)

 el - ölum

 ó1 -

ólu

œli

alinn

auka (to eke, augment)

eyk - aukum

jók -

jóku

jyki

aukinn

ausa (to sprinkle)

eys - ausum

jós -

jósu

eysi, jysi

ausinn

(bauta, to beat) def.

 - bautu

 -

 

 

bautinn

belgja (to swell)

def. -

 -

 

 

bolginn

bella (to bit) def.

bellr -

ball -

 

 

 

BERA (to bear)

berr -

bar - bart

báru

bæri

borinn

berja (to beat)

berr - berjum

barði -

börðu

berði

barðr, bart

biðja (to beg)

bið - biðjum

bað - batt

báðu

bæði

beðinn

binda (to bind)

bind -

batt - batzt

bundu

byndi

bundinn

bíða (to bide, wait)

bíð -

beið - beitt

biðu

biði

beðið

bíta (to bite)

bít -

beit - beizt

bitu

biti

bit.inn

bjarga (to save)

bergr - björgum

barg - bargt

burgu

byrgi

borginn

bjóða (to bid)

býð - bjóðum

bauð - bautt

buðu

byði

boðinn

(bjúga, to bend)

def. -

 -

bugusk

 

boginn

blanda (to blend)

blend - blöndum

blétt - blézt

blendu

 

blandinn

blása (to blow)

blæs - blásum

blés - blést

blésu

blési

blásinn

bleðja (to lop) def.

bleðr -

 bladdi  -

 

 

 

blíkja (to blink) def.

blíkir -

 

bliku

 

 

blóta (to worship, sacrifice)

blœt -

blét - blézt

blétu

bléti

blótinn

BREGƉA (to move, draw)

bregð -

brá - brátt

brugðu

brygði

brugðinn

brenna (to burn)

brenn -

brann - brannt

brunnu

brynni

brunninn

bresta (to break)

brest -

brast -

brustu

brysti

brostinn

brjóta (to break)

brýt - brjótum

braut - brautt

brutu

bryti

brotinn

brosa (to smile)

brosi -

brosti -

 

brosi

brosat

brugga (to brew)

def.

 

 

 

brugginn

BÚA (to abide, make ready)

  - búum

bjó - bjótt

bjoggu

bjoggi

búinn, búit, búð

bylja (to resound) def.

byll -

bulði -

 

 

 

bysja (to gush) def.

byss -

busti -

 

 

 

detta (to drop)

dett -

datt - datzt

duttu

dytti

dottinn

deyja (to die)

dey -

- dótt

 

dœi

dáinn

DRAGA (to draw)

dreg - drögum

dró - drótt

drógu

drœgi

dreginn

drekka (to drink)

drekk -

drakk - drakkt

drukku

drykki

drukkinn

drepa (to smite, kill)

drep -

drap - drapt

drápu

dræpi

drepinn

drífa (to drive like spray)

dríf -

dreif - dreift

drifu

drifi

drifinn

dríta (cacare)

drítr -

dreit - dreizt

dritu

 

dritinn

drjúpa (to drip)

dryp - drjúpum

draup - draupt

drupu

drypi

dropið

drúpa (to droop)

drúpi -

drúpði -

 

 drýpði

 

drynja (to roar)

drynr -

drunði -

 

 

 

duga (to help)

dugi -

dugði -

 

dygði

dugat

dvelja (to dwell, delay)

dvel - dveljum

dvalði -

dvölðu

dvelði

dvalðr, dvölð, dvalt

dylja (to conceal)

dyl - dyljum

dulði -

 

dylði

dulðr, dult

dynja (to pair)

dynr -

dunði -

 

 

dunið

dýja (to shake)

dyr -  dúm

 - dúði

 

 

 dýði

EIGA (to own)

 á, átt - eigum

átti -

áttu

ætti

áttr, átt, átzk

erja (to ear, plough)

 er - erjum

arði -

örðu

erði

arðr

eta (to eat)

 et - etum

 át - ázt

átu

æti

etinn

etja (to goad)

 et - etjum

atti -

öttu

etti

att

falda (to fold, hood)

feld - földum

félt -

féldu

féldi

faldinn

FALLA (to fall)

fell - folium

féll - féllt

féllu

félli

fallinn

FARA (to fare, go)

ferr - förum

fór - fórt

fóru

fœri

farinn

(to fetch)

- fám

fékk - fékkt

fengu

fengi

fenginn

(to polish)

fái -

fáði -

 

 

fánn

fela (to hide)

fel -

fal - falt

fálu

fæli

folginn

ferja (to ferry)

ferr -

farði -

 fórðu

 

farðr

feta (to step)

def. -

fat -

fátu

 

 

FINNA (to find)

finn -

fann - fannt

fundu

fyndi

fundinn

físa (pedere, to fart)

def. -

feis -

 

 

 

fjúka (to be driven by the wind)

fýk - fjúkum

fauk - faukt

fuku

fyki

fokinn

flaka (to gape)

flaki -

flakði -

 

 

flakað

fla (to flay)

flæ - flám

fló -

flógu

flœgi

fleginn

fletja (to slit)

flet -

flatti -

flöttu

fletti

flattr, flött, flatt

fljóta (to float)

flýt - fljótum

flaut - flauzt

flutu

flyti

flotinn

fljúga (to fly)

flýg - fljúgum

flaug & fló

flugu

flygi

floginn

flytja (to flit)

flyt - flytjum

flutti

 

flytti

fluttr, flutzk

flýja (to flee)

fly - flýjum

fló & flýði

fló

flýði

flyiðr, flúinn

fregna (to ask, bear)

fregn

frá - frátt

frágu

frægi

freginn

fremja (to further)

frem - fremjum

framði

frömðu

fremði

framðr, frömð

freta (pedere) def.

 

frat

 

 

 

frjá (to love) def.

 

 

 

 

frjándi

frjósa (to freeze)

frýs - frjósum

fraus

frusu

frysi & freri

frosinn & frörinn

frýa (to challenge)

frý

frýði

 

 

frýð

fyrva (to ebb) def.

 

furði

 

 

 

gala (to crow)

gel - gölum

gól

gólu

gœli

galið

gana (to rush)

gani

ganði

 

 

ganat

GANGA (to go)

geng - göngum

gékk - gékkt

géngu

gengi

gengit

gapa (to gape)

gapi

gapði

 

 

 

(to beed, mark)

gái

gáði

 

gæði

gáð

GEFA (to give)

gef

gaf - gaft

gáfu

gæfi

gefinn

geta (to get, guess)

get

gat - gazt

gátu

gæti

getið & getað

geyja (to bark)

geyr

gœi

 

gína (to gape)

gín

gein

ginu

gini

ginið

gjalda (to pay)

geld - gjöldum

gait - galzt

guldu

gyldi

goldinn

gjalla (to yell)

gell - gjöllum

gall

gullu

gylli

gollið

gjósa (to gush)

gýs - gjósum

gaus

gusu

gysi

gosinn

gióta (to cast young)

gýt

gaut

gutu

gytí

gotinn

gleðja (to gladden)

gleð - gleðjum

gladdi

glöddu

gleddi

gladdr, glödd, glatt

glepja (to confound)

glep - glepjum

glapði

glöpðu

glepði

glapðr

glotta (to grin)

glotti

glotti

 

 

glott

glymja (to clash)

glymr

glumði

 

glymði

 

gnaga (to gnaw) def.

gnegr

 gnóg

 

 

 

gnapa (to jut out)

gnapi

gnapði

gnöpðu

 

 

gnella (to yell) def.

 

gnall

gnullu

 

 

gnesta (to crack)

gnestr

gnast

gnustu

 

 

gnúa (to rub)

gný - gnúum

gnöri & gneri

 

gnöri

gnúinn

gnyðja (ío murmur) def.

 

gnuddi

 

 

 

gnýa (to sound) def.

gnýr

gnúði

 

 

 

grafa (to grave, dig)

gref - gröfum

gróf - gróft

grófu

grœfi

grafinn

grata (to greet, weep)

græt - grátum

grét - grézt

grétu

gréti

grátinn

gremja (to anger, provoke)

gremr

gramði

grömðu

gremði

 

grípa (to grasp)

gríp

greip - greipt

gripu

gripi

gripinn

gróa (to grow)

grœ - gróm

gröri & greri

 

gröri

gróinn

grúfa (to grovel)

grúfi

grúfði

 

 grýfði

 

gyggva (to quail) def.

gyggvir

 

 

 

gugginn

GÖRA, görva, gjörva, gera, geyra, giora (to do)

görr & göri -

görði, - gjörði & gerði

 

görði

görr, gört, görzk

HAFA (to have)

hefi - höfum

hafði

höfðu

hefði

hafðr, höfð, haft

HALDA (to hold)

held - höldum

hélt - hélzt

héldu

héldi

haldinn

hanga (to hang)

hangi - höngum

hékk - hékkt

héngu

héngi

hanginn

 (to vex)

hái

háði

 

 hæði

háið

HEFJA (to lift, heave, begin)

hef - hefjum

hóf - hóft

hófu

hœfi

hafinn

HEITA (to be called, promise)

heit & heiti

hét - hézt

hétu

héti

heitinn

hemja (to hem, restrain)

hem

hamði

 

 

hamið

heyja (to perform)

hey

háði

 

 hæði

háinn

hjálpa (to help)

helpr - hjálpum

halp

hulpu

hylpi

holpinn

hlaða (to build up)

hleð - hlöðum

hlóð - hlótt

hlóðu

hlœði

hlaðinn

hlaupa (to leap)

hleyp - hlaupum

hljóp - hljópt

hljópu

hlypi, hlœpi

hlaupinn

hljóta (to get allotted, must)

hlýt - hljótum

hlaut - hlauzt

hlutu

hlyti

hlotinn

hlymja (to dash)

hlymr

hlumði

 

 

 

hlýja (to shelter)

hlýr

hlyði - hlúði

 

 

 

hlæja (to laugh)

hlæ - hlæjum

hló - hlótt

hlógu

hlœgi

hlegið

hníga (to sink)

hníg

hneig - hneigt

hnigu

hnigi

hniginn

hnípa (to droop, crouch)

def.

 

 

 

hnipinn

hníta (to strike against)

def.

hneit

hnitu

hníti

 

hnjóða (to rivet)

hnýð

hnauð - hnautt

hnuðu

 

hnoðinn

hnjósa (to sneeze)

hnýss

hnauss

 

 

 

hnúfa (to chop) def.

 

hnauf

 

 

 

hnöggva (to humble)

hnyggr

hnögg

 

 

hnugginn

horfa (to look)

horfi

horfði

 

hyrfði

horft

hrekja (to worry)

hrek

hrakði

hrökðu

hrekði

hrakðr

hrinda (to push)

hrind

hratt - hratzt

hrundu

hryndi

hrundinn

hrífa (to grapple)

hríf

hreif - hreift

hrifu

hrifi

hrifinn

hrína (to squeal)

hrín

hrein

hrinu

hrini

hrinið

hrjóða (to rid, clear)

hrýð - hrjóðum

hrauð - hrautt

hruðu

hryði

hroðinn

hrjósa (to shudder)

hrýss

hraus

 

hrysi

 

hrjóta (to rebound)

hrýt - hrjótum

hraut - hrauzt

hrutu

hryti

hrotið

hrymja (to weaken)

 

hrumði

 

 

 

hrynja (to fall into ruin)

hryn

hrunði

 

hrynði

hrunið

hrökkva (to recoil)

hrökk

hrökk - hrökkt

hrukku

hrykki

hrokkinn

hverf'a (to rotate)

hverf

hvarf - hvarft

hurfu

hyrfi

horfinn

hvetja (to whet)

hvet - hvetjum

hvatti

hvöttu

hvetti

hvattr, hvött, hvatt

hvína (to whistle)

hvín

hvein

hvinu

 

 hvinið

hyggja (to think)

hygg - hyggjum

hugði

 

hygði

hugt, hugzt

hylja (to bide)

hyl - hyljum

hulði

 

hylði

hulðr, hult

höggva (to hew)

högg - höggum

hjó - hjótt

hjoggu

hjoggi

höggvinn

kala (to cool, freeze)

kell -

kól

kólu

kœli

kalinn

kaupa (to chaffer, buy)

kaupi -

keypti

 

keypti

keyptr, keypzk

kefja (to submerge)

kef -

kafði

köfðu

 

kafðr

kjósa (to choose)

kýss - kjósum

kjöri & kaus

kuru & kusu

kjöri

kjörinn & kosinn

klá (to claw, scratch)

klæ -

kló - klótt

 

 

kleginn

klekja (to batch)

klekr -

klakði

klökðu

klekði

klakðr

klífa (to climb)

klíf -

kleif

klifu

klifi

 

kljúfa (to cleave)

klýf - kljúfum

klauf

klufu

klyfi

klofinn

klyfja (to split)

 

klufði

 

 

klufðr

klökkva (to sob)

def. -

klökk

klukku

 

 

(knega, to be able) def.

kná, knátt - knegum

knátti

knáttu

knætti

 

knýja (to knock)

kný - knýjum

knúði

 

knyði

knúinn

KOMA (to come)

kømr & kemr - komum

kom - komt

kómu, kvámu

kœmi, kvæmi

kominn

krefja (to crave)

kref - krefjum

krafði

kröfðu

krefði

krafðr, kröfð

kremja (to squeeze)

krem - kremjum

kramði

krömðu

kremði

kramðr, krömð

kreppa (to clench)

def. -

 

 

 

kroppinn

krjúpa (to creep)

krýp - krjúpum

kraup - kraupt

krupu

krypi

kropinn

kryfja (to embowel)

kryf - kryfjum

krufði

 

kryfði

krufðr

krysja (to crouch)

 

krusti

 

 

 

krytja (to murmur)

 

krutti

 

 

 

krýja (to swarm)

 

krúði

 

 krýði

 krúð

KUNNA (to know, be able)

kann, kannt - kunnu

kunni

 

kynni

kunnað

KVEÐA (to say)

kveð

kvað - kvatt

kváðu & kóðu

kvæði

kveðinn

kveðja (to call on, request)

kveð - kveðjum

kvaddi

kvöddu

kveddi

kvaddr, kvödd

kvelja (to torment)

kvel - kveljum

kvalði

kvölðu

kvelði

kvalðr, kvöld

lafa (to dangle)

lafi - löfum

lafði

löfðu

 lefði

lafat

LÁTA (to let)

læt - látum

let - lézt

létu

léti

látinn

LEGGJA (to lay)

legg - leggjum

lagði

lögðu

legði

lagðr, lögð, lagt

leika (to play)

leik -

lék - lékt

léku

léki

leikinn

leka (to leak)

lek -

lak - lakt

láku

læki

lekit

lemja (to thrash)

lem - lemjum

lamði

lömðu

lemði

lamðr, lömð

lepja (to lap)

lep -

lapði

löpðu

lepði

lapit

lesa (to gather, to read)

les -

las - last

lásu

læsi

lesinn

letja (to hold back)

let - letjum

latti

löttu

letti

lattr, lött

LIFA (to live)

lifi -

lifði

lifðu

lifði

lifað

LIGGJA (to lie)

ligg - liggjum

lá - látt

lágu

lægi

legið

LÍÐA (to glide)

líð -

leið - leitt

liðu

liði

liðinn

líta (to look)

lít -

leit - leizt

litu

liti

litinn

ljá (to lend)

- ljám

léði

 

léði

léðr

ljósta (to strike)

lýst - ljóstum

laust

lustu

lysti

lostinn

ljuga (to lie)

lýg - ljúgum

laug & ló - lótt

lugu

lygi

loginn

loða (to stick to)

loði -

loddi

 

 

loðat

luma (to keep)

lumi -

 lumði

 

 

lumat

lúka (to shut, end)

lýk - lúkum

lauk - laukt

luku

lyki

lokinn

lúta (to lout, stoop)

lýt - lútum

laut - lauzt

lutu

lyti

lotinn

lykja (to lock)

lyk - lykjum

lukði

 

lykði

lukðr, lukt, lukzk

lýja (to beat soft)

- lýjum

lúði

 

 lýði

lúinn

mala (to grind)

 mel  - mölum

mól

mólu

mœli

malinn

mara (to be water-logged)

mari - mörum

marði

mörðu

 

marað

(to blot)

mái -

máði

 

 

máðr, mázt

MEGA (may, to have might)

 má, matt - megum

mátti

máttu

mætti

mátt

merja (to crush)

merr -

marði

mörðu -

merði

mariðr, marinu

meta (to tax)

met -

mat - mazt

mátu

mæti

matinn

metja (to eat, consume)

def. -

matti

 

 

 

míga (mingere)

míg -

meig - meigt

migu

migi

migið

muna (to remember)

man, mant - munum

munði

 

mynði

munað

MUNU & monu (will, shall)

man, mant - munu, monu

mundi & möndi

 

möndi & myndi

 

mylja (to crush)

myl -

mulði

 

mölði, mylði

mulðr, mulinn

mýgja (to destroy)

def.

mugði

mögðu

 

 

 (to reach)

nái -

náði

 

næði

náð, názk

NEMA (to take, learn)

nem -

nam - namt

námu

næmi

numinn

njóta (to enjoy)

nýt - njótum

naut - nauzt

nutum

nyti

notinn

RÁÐA (to advise, rule)

ræð - ráðum

réð - rétt

réðu

réði

ráðinn

reka (to drive)

rek - rekum

rak - rakt

ráku

ræki

rekinn

rekja (to unfold)

rek - rekjum

rakði

rökðu

rekði

rakðr, rökt, rakzt

renna (to run, flow)

renn -

rann - rannt

runnu

rynni

runninn

ríða (to ride, swing)

ríð -

reið - reitt

riðu

riði

riðinn

ríða (to writhe, knit)

ríð -

reið - reitt

riðu

riði

riðinn

rífa (to rive, tear)

ríf -

reif - reift

rifu

rifi

rifinn

rísa (to rise)

rís -

reis - reist

risu

risi

risinn

rísta (to slash)

ríst -

reist - reist

ristu

risti

ristinn

ríta (to trench, to write)

rít -

reit - reizt

ritu

riti

ritinn

rjóða (to redden)

rýð - rjóðum

rauð - rautt

ruðu

ryði

roðinn

rjóta (to roar, snore)

rýt - rjótum

raut - rauzt

rutu

ryti

rotið

rjúfa (to dissolve)

rýf - rjúfum

rauf - rauft

rufu

ryfi

rofinn

rjúka (to reek, steam)

rýk - rjúkum

rauk - raukt

ruku

ryki

rokinn

róa (to row)

  - róm & róum

röri & reri

 

röri & reri

róinn

ryðja (to rid, clear away)

ryð - ryðjum

ruddi

 

ryddi

ruddr, rutt, ruzt

rymja (to roar)

rymr -

rumði

 

 

 

rýja (to pluck)

rýr -

rúði

 

 rýði

rúinn

sama (to beseem)

 samir -

samði

sömðu

semði

samat

(to sow)

 sær & sáir -

söri & seri

söru

söri

sáinn

seðja (to satiate)

 seð - seðjum

saddi

söddu

seddi

saddr, södd, satt

SEGJA (to say)

 segi - segjum

sagði

sögðu

segð

sagðr, sögð, sagt

selja (to sell)

 sel - seljum

seldi

 

seldi

seldr, selt

semja (to compose)

 sem - semjum

samði

sömðu

semði

samðr, sömð

serða (stuprare = sexually defile )

 def. -

sarð

 

 

sorðinn

SETJA (to set)

 set - setjum

setti

 

setti

settr, sezk

SITJA (to sit)

 sit - sitjum

sat - satzt

sátu

sæti

setinn

síða (to work a charm)

 síð -

seið

siðu

 

siðit

síga (to sink)

 síg -

seig & ség

sigu

sigi

siginn

SJÁ (to see)

  - sjám

sá - sátt

sæi

sénn  séðr , sésk

sjóða (to cook)

 sýð - sjóðum

sauð - sautt

suðu

syði

soðinn

sjúga & súga (to suck)

 sýg - sjúgum

saug & só - sótt

sugu

sygí

soginn

skafa (to scrape)

 skef - sköfum

skóf - skóft

skófu

skœfi

skafinn

skaga (to jut out)

 skagi - skögum

skagði

skögðu

 

skagat

skaka (to shake)

 skek - skökum

skók - skókt

skóku

skœki

skekinn

skapa (to shape, make)

  skep  - sköpum

skóp

skópu

 

 

skeðja (to hurt)

 skeðr -

skaddi

 

 

skaddr, sködd, skatt

skepja (to shape)

 

skapði

 

 

skapðr

skera (to cut)

 skerr -

skar - skart

skáru

skæri

skorinn

SKILJA (to separate, understand)

 skil - skiljum

skilði

 

skilði

skilðr, skilt, skilzk

skína (to shine)

 skínn -

skein - skeint

skinu

skini

skininn

skíta (cacare)

 skít -

skeit

skitu

 

skitinn

skjalla (to clash)

 skellr -

skall - skallt

skullu

skylli

skollinn

skjálfa (to shiver)

 skélf - skjálfum

skalf - skalft

skulfu

skylfi

skolfit

skjóta (to shoot)

 skýt - skjótum

skaut - skauzt

skutu

skyti

skotinn

skolla (to dangle)

 skolli -

skolldi

 

 

skollat

skorta (to /lack)

 skorti -

skorti

 

skyrti

skort

skreppa (to slip)

 skrepp -

skrapp - skrappt

skruppu

skryppi

skroppinn

skríða (to creep)

 skríð -

skreið - skreitt

skriðu

skriði

skriðinn

SKULU (shall)

 skal, skalt - skulu

skyldi

 

skyldi

 

slá (to smite)

 slæ - slám

sló - slótt

slógu

slœgi

sleginn

sleppa (to slip)

 slepp -

slapp - slappt

sluppu

slyppi

sloppinn

slíta (to slit)

 slít -

sleit - sleizt

slitu

sliti

slitinn

slyngva and slöngva (to sling)

 slyng -

slaung

slungu

slyngvi

slunginn

slökkva (to extinguish) def.

 slökk -

 

 

 

slokinn

smella (to smack) def.

smell -

small

 

 

 

smjúga (to creep through)

 smýg - smjúgum

smaug & smó

smugu

smygi

smoginn

smyrja (to anoint)

 smyr - smyrjum

smurði

 

smyrði

smurðr

snerta (to touch)

 snertr -

snart - snarzt

snurtu

snyrti

snortinn

sníða (to slice)

 sníð -

sneið - sneitt

sniðu

sniði

sniðinn

snjóa (to snow) def.

 snýr -

 

 

 

snifinn

snúa (to turn)

 sný - snúm

snöri & sneri

snöru

snöri

snúinn

snyðja (to snuff)

 def. -

snuddi

 

 

 

sofa (to sleep)

 söfr & sefr - sofum

svaf - svaft

sváfu & sófu

svæfi

sofinn

sóa (to sacrifice)

 def. -

 

 

 

sóit

spara (to spare)

 spari - spörum

sparði

spörðu

sperði

sparat

spá (to spae, prophesy)

 spái -

spáði

 

 

spáð

spenja (to decoy)

 spenr - spenjum

spanði

spönðu

spenði

spanið, spönð

sperna (to spurn)

 def. -

sparn

 

 

 

spinna (to spin)

 spinn -

spann - spannt

spunnu